Đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam làm việc tại Hải Phòng

Thứ 2, 20/11/2023 | 10:57:11 [GMT +7] A  A
Đoàn công tác của Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam vừa làm việc tại Hải Phòng để tìm hiểu về kinh tế tập thể và định hướng phát triển các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2023. Theo đó, đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam đã nghe báo cáo về cơ chế, chính sách của thành phố dành cho khu vực kinh tế tập thể, các DN, HTX tham gia khối liên minh HTX; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tình hình thực hiện nhiệm vụ của Liên minh HTX thành phố. Trong thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam sẽ có những định hướng phát triển để hỗ trợ kinh tế tập thể và các HTX, giúp các HTX tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tăng cường xúc tiến thương mại, đáp ứng xu thế hội nhập hiện nay.

Ý kiến ()