Đề nghị xây dựng Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế

Thứ 3, 19/09/2023 | 10:46:41 [GMT +7] A  A
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đang lấy ý kiến góp ý với đề nghị xây dựng Luật Khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo đó, dự thảo luật đề xuất 6 nhóm chính sách thực hiện: Quy định nội dung và các điều kiện trong việc lập phương hướng xây dựng KCN, KKT trong quy hoạch vùng; phương án phát triển hệ thống KCN, KKT trong quy hoạch tỉnh; Quy định về điều kiện đầu tư hạ tầng KCN, thành lập KKT; ưu đãi đối với các KCN, KKT tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt, khó khăn; thúc đẩy sự phát triển của các loại hình KCN mới, KKT mới; ưu đãi đối với các doanh nghiệp; quản lý nhà nước về KCN, KKT. Việc xây dựng luật trên được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thiện thể chế và pháp luật có liên quan đến KCN, KKT, đồng thời tạo khung pháp lý thống nhất để tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Ý kiến ()