Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

Chủ nhật, 26/05/2024 | 10:55:36 [GMT +7] A  A
Trong 2 năm qua, quận Hồng Bàng tập trung xây dựng Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quận Hồng Bàng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời phê duyệt, điều chỉnh 28 đồ án quy hoạch phục vụ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn quận, trong đó có các dự án nhà ở xã hội.

Ý kiến ()