Đẩy nhanh tiến độ phân loại rác thải tại nguồn

Thứ 2, 27/05/2024 | 12:03:20 [GMT +7] A  A
Lộ trình phân loại rác tại nguồn theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sẽ chính thức được thực hiện đồng bộ trên cả nước từ 01/01/2025. Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện.

Ý kiến ()