Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

Thứ 4, 15/05/2024 | 13:22:44 [GMT +7] A  A
Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Xác định điều này, ngành giáo dục và đào tạo quận Hải An đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý giáo dục.

Ý kiến ()