Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC

Thứ 5, 13/06/2024 | 13:59:54 [GMT +7] A  A
Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tích cực nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Ý kiến ()