Công tác chuẩn bị cho Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41

Thứ 3, 14/03/2023 | 08:23:47 [GMT +7] A  A
Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 được tổ chức tại thành phố Hải Phòng sắp diễn ra. Công tác chuẩn bị hiện đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ Liên hoan thành công tốt đẹp.

Ý kiến ()