Chuyển giao hai tổ chức Đảng về Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ 2, 04/12/2023 | 09:01:56 [GMT +7] A  A
Thành ủy Hải Phòng và Đàng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Theo đó, công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng gồm 19 tổ chức cơ sở đảng và 934 đảng viên trực thuộc Thành ủy Hải Phòng về trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và Quyết định chuyển các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng gồm 19 tổ chức cơ sở đảng và 495 Đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Ý kiến ()