Chung tay bảo vệ môi trường huyện đảo Bạch Long Vĩ

Thứ 3, 02/04/2024 | 11:02:52 [GMT +7] A  A
Trong thời gian qua, huyện đảo Bạch Long Vĩ luôn xác định việc bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, cần được quan tâm thường xuyên để giữ cho môi trường huyện luôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Không chỉ trong tháng Thanh niên mà trong suốt cả năm, hoạt động chung tay bảo vệ môi trường luôn được lực lượng thanh niên các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả.

Ý kiến ()