Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trả lời phỏng vấn Đài PT&TH Hải Phòng

Thứ 2, 04/12/2023 | 09:03:20 [GMT +7] A  A
Nửa đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trước yêu cầu của thực tiễn và công tác phòng, chống dịch COVID-19, hoạt động của Quốc hội đã bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, ban hành nhiều quy định chưa có tiền lệ. Chính phủ và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân; chia sẻ khó khăn với người dân, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, ổn định sản xuất, phục hồi và phát triển kinh tế. Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời là đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng khóa XV đã trả lời phỏng vấn của Đài PT&TH Hải Phòng về nội dung này

Ý kiến ()