Bảo đảm an toàn đê trong mùa mưa bão

Thứ 6, 21/06/2024 | 15:09:51 [GMT +7] A  A
Trên địa bàn huyện An Lão có 2 tuyến đê là tả Văn Úc và hữu Lạch Tray với tổng chiều dài gần 50km. Để bảo đảm an toàn đê trước mùa mưa bão năm nay, địa phương đã rà soát, tu bổ các đoạn đê kè, cống xung yếu, xây dựng các phương án phòng chống thiên tai.

Ý kiến ()