Ban Quản lý Khu Kinh tế - đồng hành cùng Hải Phòng bứt phá

Thứ 6, 29/09/2023 | 10:18:56 [GMT +7] A  A
Năm 2023 ghi dấu mốc 30 năm Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng hình thành và phát triển. Đến nay, đã có 14 khu công nghiệp được thành lập và hoạt động hiệu quả, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, tạo việc làm trên địa bàn thành phố. Khu Kinh tế và các Khu Công nghiệp đã thực sự là một trong những động lực, đòn bẩy quan trọng để Hải Phòng khẳng định trọng trách và vị thế động lực, trung tâm kết nối liên vùng và quốc tế.

Ý kiến ()