Tải ứng dụng chính thức THP Live của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

Ứng dụng chính thức THP Live của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, cho phép người dùng có thể xem trực tuyến
kênh THP trên các thiết bị cầm tay thông minh thuận tiện mà không phải nhớ địa chỉ trang thông tin điện tử 
Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh