Video
An ninh biển đảo: Bộ đội biên phòng Hải Phòng thi đua quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm
Bình luận