Tin tức

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Thứ sáu, 01/05/2020 - 10:39

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển Công nghệ cấp thành phố: “Xây dựng ứng dụng THPLive trên các thiết bị di động thông minh cung cấp nội dung số và tiếp nhận tin bài từ cộng đồng”
Sự phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động thông minh đã tạo nên một ngành công nghiệp mới là ngành công nghiệp phát triển các ứng dụng di động (Mobile app). Số lượng người dùng các thiết bị di động truy cập Internet đã vượt xa số người sử dụng máy tính bàn. Điện thoại di động đã trở thành phương tiện giao tiếp và là một công cụ làm việc chủ yếu của con người.
Với mục đích phục vụ người dân tiếp cận các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thông qua mạng Interrnet, trang thông tin điện tử của Đài được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004 với tên miền thhp.vn, sau hai lần nâng cấp năm 2012 và 2016,  trang thông tin điện tử của Đài đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của một trang thông tin điện tử hiện đại, có thể truy cập được trên tất cả các thiết bị thông minh, hỗ trợ đa hệ điều hành, có các tính năng và tiện ích tương đương với trang thông tin điện tử của các Đài truyền hình lớn.
Tuy nhiên, đến thời điểm này Đài vẫn chưa có được ứng dụng trên di động riêng cho mình, xứng tầm với vị trí là một trong 5 Đài truyền hình đại phương lớn nhất cả nước.
- Thông qua thực trạng, xuất phát từ nhu cầu thực tế kết hợp với các yêu cầu phát triển trong tương lai, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đề xuất “Nghiên cứu và xây dựng ứng dụng THPLive trên các thiết bị di động thông minh cung cấp nội dung số và tiếp nhận tin bài từ cộng đồng” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khán thính giả, đáp ứng được những yêu cầu mới trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, quảng bá được hình ảnh của Thành phố Hải Phòng đến đông đảo khán thính giả trong và ngoài nước, nâng tầm vị thế của Đài PT-TH Hải Phòng xứng đáng đứng trong top 5 Đài địa phương hàng đầu Việt Nam, góp phần vào quá trình xây dựng Hải Phòng thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại.
Ngày 26/9/2018 Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ra quyết định số 2519/QĐ-UBND quyết đình về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố đợt II năm 2018 gồm 25 nhiệm vụ trong đó có Nhiệm vụ: “Xây dựng ứng dụng THPLive trên các thiết bị di động thông minh cung cấp nội dung số và tiếp nhận tin bài từ cộng đồng” của Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng thuộc lĩnh vực Công nghiệp. Giao Sở Khoa học và Công nghệ quản lý, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định hiện hành.
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã ra quyết định số 157/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển Công nghệ cấp thành phố: “Xây dựng ứng dụng THPLive trên các thiết bị di động thông minh cung cấp nội dung số và tiếp nhận tin bài từ cộng đồng” như sau:
1. Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng THPLive trên các thiết bị di động thông minh cung cấp nội dung số và tiếp nhận tin bài từ cộng đồng.
2. Mã số: ĐT.CN.2019.833
3. Cơ quan chủ trì Đề tài: Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
4. Các thành viên tham gia:
- Chủ nhiệm Đề tài: Thạc sĩ Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
- Phó chủ nhiệm Đề tài: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh: Nguyễn Thị Toan – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng.
- Thư ký khoa học: Thạc sĩ Phan Mạnh Cường, Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật
Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
5. Mục tiêu: Xây dựng ứng dụng THPLive cung cấp nội dung số và tiếp nhận tin bài từ cộng đồng, hoạt động trên các thiết bị động IOS, Android, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật (Luật Công nghệ thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Báo chí) và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành (TCVN 10298: 2014 - Yêu cầu kỹ thuật của tín hiệu truyền hình Internet; TCVN 11302:2016 - Yêu cầu chất lượng dịch vụ truyền hình streaming trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000; QCVN 84:2014/BTTTT - Chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định).
6. Nội dung và quy mô Đề tài:
6.1. Tổng quan tài liệu và những vấn đề lý thuyết có liên quan.
6.2. Đánh giá hiện trạng các lọai hình dịch vụ phát thanh truyền hình OTT tại Việt Nam và Hải Phòng.
6.3. Nghiên cứu yêu cầu, giải pháp kỹ thuật xây dựng ứng dụng THPLive:
- Nghiên cứu yêu cầu và giải pháp định dạng dữ liệu, giao thức cung cấp dữ liệu đến người dùng.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình cập nhật tin, bài, nội dung số vào ứng dụng THPLive phù hợp quy trình nghiệp vụ xuất bản báo chí.
- Nghiên cứu yêu cầu công nghệ phục vụ xây dựng ứng dụng THPLive: CSDL, ngôn ngữ lập trình, tối ưu hóa băng thông CDN, video streaming.
- Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin dữ liệu.
- Nghiên cứu yêu cầu về giao diện, tính năng, yêu cầu về nội dung của ứng dụng THPLive.
6.4. Nghiên cứu xây dựng ứng dụng THPLive trên thiết bị di động thông minh IOS và Android:
- Nghiên cứu thiết kế giao diện ứng dụng THPLive.
- Nghiên cửu xây dựng tính năng ứng dụng THPLive: hệ thống trình đơn, hệ thống quản trị...
- Nghiên cứu xây dựng lõi quản lý nội dung đa phương tiện của ứng dụng.
6.5. Nghiên cứu yêu cầu phần cứng, đề xuất hạ tầng thiết bị, nhân lực phục vụ vận hành ứng dụng: máy chủ, đường truyền, đơn vị cung cấp dịch vị, nhân lực
6.6. Chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu đã có thành kho dữ liệu đa phương tiện theo định dạng dữ liệu của ứng dụng.
6.7. Vận hành thử nghiệm, hoàn thiện ứng dụng THPLive.
6.8. Xây dựng quy trình vận hành, khai thác, bảo trì và cập nhật ứng dụng THPLive cho bộ phận quản lý của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.
7. Sản phẩm:

  • Ứng dụng THPLive trên thiết bị IOS, Android cung cấp nội dung sổ và tiếp nhận tin bài từ cộng đồng, đảm bảo quy định pháp luật và các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra.
  • Báo cáo kết quả (kèm 03 đĩa CD).
8. Thời gian thực hiện: từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020.
9. Kinh phí thực hiện:
Tổng kinh phí: 965.144.000 đồng (Chín trăm sáu mươi lăm triệu, một trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)
Nguồn vốn:
+ Ngân sách khoa học - công nghệ thành phố cấp: 412.900.000 đồng (Bốn trăm mười hai triệu, chín trăm nghìn đồng)
+ Tự có, khác: 552.244.000 đồng (Năm trăm năm mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng).
 
Sau khi nhiệm vụ được hoàn thành sẽ đem lại rất nhiều ý nghĩa cho Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng nói riêng và sự phát triển của Thành phố nói chung.
Đề tài hoàn thành sẽ góp phần mở rộng vùng ảnh hưởng của Đài PT-TH Hải Phòng, thu hút đông đảo số lượng khán thính giả xem và nghe Đài, nâng cao vị thế và nâng cao sức cạnh tranh của Đài trên toàn quốc. Đài PT-TH Hải Phòng với ứng dụng THPLive sẽ từng bước “thông minh” hơn, góp phần vào tiến trình “thông minh hóa” của thành phố Hải Phòng xanh, văn minh, hiện đại.
- Mang đến cho khán thính giả phương thức nghe radio và xem truyền hình mới tiện lợi hơn, mọi lúc mọi nơi. Hình thành các kênh tương tác, các diễn đàn đối thoại 2 chiều giữa người dân và Đài PT-TH Hải Phòng, góp phần đẩy nhanh quá cải cách hành chính nhà nước, phát triển chính phủ điện tử phục vụ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
- Thông qua ứng dụng, cung cấp cho người dân một kho nội dung khổng lồ với nhiềunội dung tổng hợp về chính trị - giáo dục -vui chơi - giải trí...góp phần nâng cao trình độ dân trí, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.
- Thông qua chức năng “Phóng viên cộng đồng” của ứng dụng, người dân đã có một kênh phản ánh thông tin mới, tin cậy và thuận tiện, phản ánh kịp thời những sự việc hiện tượng nóng bỏng, bức xúc, đảm bảo trật tự an ninh, ổn định xã hội.

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

các tin khác

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh