Tin tức

TIN NẮNG NÓNG

Thứ năm, 18/07/2019 - 10:14

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới.


Ngày hôm qua (17/7)
, ở khu vực Đông Bắc đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng, Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở những nơi có nắng nóng từ 35-370C.
Ở Hòn Dáu (Đồ Sơn- Hải Phòng) ngày hôm qua có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 35,4 độC.
Dự báo: Ngày hôm nay (18/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Đông Bắc. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại những nơi có nắng nóng phổ biến từ 35-370C, có nơi trên 370C. Thời gian có nhiệt độ trên 350C từ 12-16 giờ.
Tại Hòn Dáu (Đồ Sơn - Hải Phòng) ngày hôm nay có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 đến 36 độC.
Cảnh báo: Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới.
Tác động của nắng nóng: Nắng nóng có khả năng tác động gây ra cháy, nổ và ảnh hưởng đến con người, vật nuôi và cây trồng.  
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh