Tin tức

Hệ thống MTTQ phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 14/09/2018 - 10:43

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước với mục tiêu CNH-HĐH nông nghiệp - nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Để chương trình được triển khai hiệu quả, hệ thống MTTQ các cấp cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động, góp phần phát huy hiệu quả bền vững của chương trình

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh