THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 45 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII

Thứ bảy, 31/08/2019 - 09:45

Phấn đấu đưa Hải Phòng trở thành đô thị đặc biệt vào năm 2030

Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Hải Phòng đạt các tiêu chí đô thị loại 1 và đến năm 2030, cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt. Theo sở Xây dựng, căn cứ Nghị quyết 1210/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, đến nay, TP Hải Phòng đạt được 39/51 tiêu chí của đô thị loại 1, 38/51 tiêu chí đô thị loại đặc biệt. Như vậy, để bảo đảm đến năm 2025 trở thành đô thị loại 1, Hải Phòng cần hoàn thiện 12 tiêu chí nữa.…

Thứ hai, 26/08/2019 - 15:47

Xây dựng văn kiện đại hội XVI Đảng bộ thành phố cần bám sát Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị

Dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, Tiểu ban Văn kiện đã họp Hội nghị lần thứ 2, cho ý kiến vào Dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị Đại hội 16 Đảng bộ thành phố…

Thứ sáu, 23/08/2019 - 10:48

Thu ngân sách là nguồn lực lớn giúp Hải Phòng phát triển

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới đó là: thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường thu ngân sách để xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành động lực phát triển của vùng Bắc bộ và cả nước. Mục tiêu cụ thể là thu ngân sách trên địa bàn thành phố đến năm 2025 đạt 180-190 nghìn tỷ đồng và đến năm 2030 đạt 300-310 nghìn tỷ đồng. Để phấn đấu đạt được mục tiêu nói trên, Cục thuế Hải Phòng triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết với các nhiệm vụ cụ thể

Thứ bảy, 10/08/2019 - 10:02

Văn phòng UBND TP quán triệt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị

Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố vừa tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tới cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ.…

Thứ sáu, 09/08/2019 - 18:53

Văn phòng UBND TP quán triệt Nghị quyết 45 của Bộ chính trị

Xin được tiếp tục với những tin tức khác. Sáng nay, Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND thành phố tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tới cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ.…

Thứ năm, 08/08/2019 - 20:29

Quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị

Quận ủy Ngô Quyền vừa tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy và Chương trình hành động số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, triển khai các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.…

Thứ tư, 07/08/2019 - 10:11

Khảo sát thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đảng bộ thành phố

Nhóm khảo sát số 2 của Tiểu ban văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố do đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN TP làm trưởng đoàn vừa tiến hành khảo sát tại Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân nhằm củng cố các luận cứ thực tiễn, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.…

Thứ ba, 06/08/2019 - 10:32

Quán triệt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị

Gần 300 cán bộ, đảng viên của các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Bắc vừa dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ ba, 30/07/2019 - 10:53

Triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị

Sáng 29/7, Quận ủy Ngô Quyền tổ chức Hội nghị thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chương trình hành động 76 của Ban Thường vụ Thành ủy. Hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc và tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân toàn quận về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 45 và Chương trình hành động 76 của Ban Thường vụ Thành ủy. Quận ủy Ngô Quyền xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu có tính khả thi, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của quận, xây dựng và phát triển quận Ngô Quyền phù hợp với chiến lược phát triển chung của thành phố và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của quận trong thời gian tới.…

Thứ hai, 15/07/2019 - 10:09

Sẵn sàng triển khai chương trình hành động thực hiện NQ 45 của Bộ chính trị

Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đến các cán bộ, đảng viên chủ chốt của các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Ngay sau hội nghị, các Đảng bộ quận, huyện, Sở, ngành đã sẵn sàng triển khai chương trình hành động của riêng mình, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống…

Thứ năm, 11/07/2019 - 15:27

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị

Sáng 11/7, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa XII, kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Thông tri 36 của Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến đông đảo đội ngũ cán bộ thành phố. Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam thành phố cùng lãnh đạo chủ chốt các cấp tại điểm cầu trung tâm và hơn 4.000 cán bộ, đảng viên tại 16 điểm cầu quận, huyện và các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh