ÔN TẬP KIẾN THỨC KHỐI LỚP 12

Thứ năm, 02/04/2020 - 16:00

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TOÁN LỚP 12 (BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG)

BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

Thứ năm, 02/04/2020 - 15:15

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 (TIẾT 1: RỪNG XÀ NU)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 (TIẾT 1: RỪNG XÀ NU)

Thứ năm, 02/04/2020 - 14:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 12 (BÀI 26: CÁC LOẠI QUANG PHỔ)

BÀI 26: CÁC LOẠI QUANG PHỔ

Thứ tư, 01/04/2020 - 16:00

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 ( PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM - BÀI 22)

Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Thứ tư, 01/04/2020 - 15:15

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 (UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 (UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

Thứ tư, 01/04/2020 - 14:30

Ôn tập kiến thức: Môn Toán lớp 12 (01/4/2020) Chuyên đề : Ôn tập một số phương pháp tìm nguyên hàm

Ôn tập kiến thức: Môn Toán lớp 12 (01/4/2020) Chuyên đề : Ôn tập một số phương pháp tìm nguyên hàm

Thứ ba, 31/03/2020 - 16:00

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 (BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 (BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ)

Thứ ba, 31/03/2020 - 15:15

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 (MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 (MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM)

Thứ ba, 31/03/2020 - 14:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN HÓA HỌC LỚP 12 (LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (TIẾT 2))

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN HÓA HỌC LỚP 12 (LUYỆN TẬP CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (TIẾT 2))

Thứ hai, 30/03/2020 - 16:00

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM)

Thứ hai, 30/03/2020 - 15:15

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 12 (CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 12 (CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh