ÔN TẬP KIẾN THỨC KHỐI LỚP 9

Thứ năm, 02/04/2020 - 08:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 ( TIẾT 116: VĂN BẢN VIẾNG LĂNG BÁC - VIỄN PHƯƠNG)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 ( TIẾT 116: VĂN BẢN VIẾNG LĂNG BÁC - VIỄN PHƯƠNG)

Thứ tư, 01/04/2020 - 08:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TOÁN LỚP 9 (GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TOÁN LỚP 9 (GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN)

Thứ ba, 31/03/2020 - 08:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (UNIT 7: SAVING ENERGY)

Lesson 1: Listen and Read + Language Focus

Thứ hai, 30/03/2020 - 08:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (TIẾT 110: VĂN BẢN MÙA XUÂN NHO NHỎ)

TIẾT 110: VĂN BẢN MÙA XUÂN NHO NHỎ

Thứ bảy, 28/03/2020 - 08:30

Ôn tập kiến thức môn Toán lớp 9 (28/3/2020) Chuyên đề: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Chuyên đề: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Thứ sáu, 27/03/2020 - 08:30

Ôn tập kiến thức môn TIẾNG ANH dành cho khối 9 (Theme 5: ADVERB CLAUSES)

Ôn tập kiến thức môn TIẾNG ANH dành cho khối 9 (Theme 5: ADVERB CLAUSES)

Thứ năm, 26/03/2020 - 08:30

ÔN TẬP NGỮ VĂN 9 (TÁC PHẨM: LÀNG)

ÔN TẬP NGỮ VĂN 9 (TÁC PHẨM: LÀNG)

Thứ tư, 25/03/2020 - 08:30

ÔN TẬP TOÁN KHỐI 9 (CHỦ ĐỀ: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG)

ÔN TẬP TOÁN KHỐI 9 (CHỦ ĐỀ: GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG)

Thứ hai, 23/03/2020 - 08:30

ÔN TẬP NGỮ VĂN 9 (ÔN TẬP VĂN BẢN: TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ)

ÔN TẬP NGỮ VĂN 9 (ÔN TẬP VĂN BẢN: TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ)

Thứ bảy, 21/03/2020 - 08:30

ÔN TẬP MÔN TOÁN KHỐI 9 (GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 2 ẨN)

ÔN TẬP MÔN TOÁN KHỐI 9 (GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 2 ẨN)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh