Chỉnh trang đô thị

Thứ sáu, 27/07/2018 - 09:53

Quân Hải An tăng cường cải tạo, chỉnh trang đô thị

Nhờ chủ trương hỗ trợ xi măng của thành phố, sự chung tay đóng góp kinh phí của nhân dân, nhiều tuyến ngõ trên địa bàn quận Hải An tiếp tục được nâng cấp, cải tạo góp phần chỉnh trang đô thị quận

Thứ hai, 23/07/2018 - 10:49

Quận Hải An tăng cường cải tạo ngõ

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh