QUỐC TẾ

Thứ hai, 23/12/2019 - 18:00

Bản tin thời sự quốc tế (23/12/2019)

 

Thứ bảy, 23/11/2019 - 18:00

Bản tin thời sự quốc tế (23/11/2019)

 

Thứ bảy, 09/11/2019 - 20:00

Bản tin thời sự quốc tế (09/11/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh