CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH "3+1=5"

Thứ tư, 19/07/2017 - 11:24

Trò chơi truyền hình 3+1=5 (số 3)

Trò chơi truyền hình 3+1=5 (số 3)

Thứ sáu, 14/07/2017 - 17:10

Trò chơi truyền hình "3 + 1 = 5" (Số 2)

Trò chơi truyền hình "3 + 1 = 5" (Số 2)

Thứ năm, 06/07/2017 - 20:21

Trò chơi truyền hình: "3 + 1 = 5" (Số 1)

Trò chơi truyền hình: "3 + 1 = 5" (Số 1)

Chủ nhật, 02/07/2017 - 12:12

Giới thiệu Trò chơi trên truyền hình: "3 + 1 = 5".

Từ ngày 6/7/2017, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức Trò chơi trên truyền hình với tên gọi "3 + 1 = 5".

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh