CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thứ ba, 05/11/2019 - 10:11

Cải cách hành chính (04/11/2019)

Huyện Thủy Nguyên điểm sáng cải cách thủ tục hành chính về giáo dục

Thứ ba, 29/10/2019 - 09:29

Cải cách hành chính (28/10/2019)

 

Thứ ba, 22/10/2019 - 09:43

Cải cách hành chính (21/10/2019)

Quận Đồ Sơn đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới phục vụ nhân dân

Thứ ba, 15/10/2019 - 10:43

Cải cách hành chính (14/10/2019)

Đẩy mạnh xây dựng văn hóa công vụ trong hoạt động cải cách hành chính

Thứ ba, 08/10/2019 - 09:19

Cải cách hành chính (07/10/2019)

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đẩy mạnh cải cách hành chính

Thứ sáu, 04/10/2019 - 10:33

Cải cách hành chính (04/10/2019)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành tại các trường học trên địa bàn quận quận Kiến An

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh