CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thứ sáu, 26/06/2020 - 10:38

Cải cách hành chính 10 năm: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng - Bước đột phá nâng cao chất lượng giáo dục từ ứng dụng công nghệ thông tin.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng - Bước đột phá nâng cao chất lượng giáo dục từ ứng dụng công nghệ thông tin.

Thứ năm, 25/06/2020 - 16:01

Cải cách hành chính: Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức “vừa hồng vừa chuyên”

Cải cách hành chính: Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức “vừa hồng vừa chuyên”

Thứ sáu, 19/06/2020 - 09:46

Cải cách hành chính 10 năm: Cải cách thể chế - nền tảng để Hải Phòng phát triển bứt phá

Cải cách thể chế - nền tảng để Hải Phòng phát triển bứt phá

Thứ sáu, 12/06/2020 - 18:00

Hải Phòng 10 năm cải cách hành chính: Hải Phòng từng bước cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn hiệu quả

Hải Phòng từng bước cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn hiệu quả

Thứ năm, 11/06/2020 - 11:13

Cải cách hành chính: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại các bệnh viện ở Hải Phòng

Cải cách hành chính: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại các bệnh viện ở Hải Phòng

Thứ năm, 28/05/2020 - 16:53

Cải cách hành chính: Hiệu quả sau sáp nhập trung tâm y tế quận, huyện

Hiệu quả sau sáp nhập trung tâm y tế quận, huyện

Thứ sáu, 22/05/2020 - 10:07

Cải cách hành chính: Nhìn lại hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Cải cách hành chính: Nhìn lại hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ hai, 18/05/2020 - 12:39

Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Để thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến đặc biệt có ý nghĩa trong việc phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, DN sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thứ năm, 14/05/2020 - 16:01

Cải cách hành chính: Hải Phòng: Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

Thứ ba, 12/05/2020 - 16:20

Triển khai 6 dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp khó khăn trong dịch Covid-19

Hôm nay 6 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 sẽ được triển khai trên cổng dịch vụ công quốc gia

Thứ sáu, 08/05/2020 - 09:05

Cải cách hành chính: Cải cách hành chính công tại Hải Phòng – nhìn từ việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001

Cải cách hành chính: Cải cách hành chính công tại Hải Phòng – nhìn từ việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh