Phóng sự - Phim tài liệu

Thứ ba, 13/12/2016 - 10:00

Phóng sự: Dự án hợp phần chất thải rắn

Dự án hợp phần chất thải rắn -Ý nghĩa lớn lao cho sự phát triển bền vững

Thứ tư, 07/12/2016 - 18:45

Phóng sự: Người vẽ hình Tổ quốc bằng trái tim

Phóng sự: Người vẽ hình Tổ quốc bằng trái tim

Thứ tư, 07/12/2016 - 18:43

Phim tài liệu: Ánh sáng giữa tầng không

Phim tài liệu: Ánh sáng giữa tầng không

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh