QUỐC TẾ

Chủ nhật, 10/11/2019 - 19:48

Bản tin thời sự quốc tế (10/11/2019)

 

Thứ sáu, 08/11/2019 - 19:30

Bản tin thời sự quốc tế (08/11/2019)

 

Thứ năm, 07/11/2019 - 17:33

Bản tin thời sự quốc tế (07/11/2019)

 

Thứ hai, 04/11/2019 - 20:44

Bản tin thời sự quốc tế (04/11/2019)

 

Chủ nhật, 27/10/2019 - 19:00

Bản tin thời sự quốc tế (27/10/2019)

 

Thứ bảy, 26/10/2019 - 19:52

Bản tin thời sự quốc tế (26/10/2019)

 

Thứ năm, 24/10/2019 - 19:01

Bản tin thời sự quốc tế (24/10/2019)

 

Thứ ba, 22/10/2019 - 20:30

Bản tin thời sự quốc tế (22/10/2019)

 

Thứ sáu, 18/10/2019 - 19:00

Bản tin thời sự quốc tế (18/10/2019)

 

Thứ năm, 17/10/2019 - 17:52

Bản tin thời sự quốc tế (17/10/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh