GIỚI THIỆU PHIM MỚI

Thứ năm, 09/08/2018 - 10:35

Giới thiệu phim tháng 8.2018 trên kênh THP

 

Thứ sáu, 06/07/2018 - 09:47

Giới thiệu phim tháng 7.2018 trên kênh THP+

Giới thiệu phim tháng 7.2018 trên kênh THP+

Thứ năm, 05/07/2018 - 11:50

Giới thiệu phim tháng 7.2018 trên kênh THP

 

Thứ tư, 02/05/2018 - 16:40

Giới thiệu phim tháng 5.2018 trên THP

 

Thứ tư, 02/05/2018 - 16:39

Giới thiệu phim tháng 5.2018 trên THP+

 

Thứ hai, 02/04/2018 - 11:47

Giới thiệu phim tháng 4.2018 trên THP+

 

Thứ hai, 02/04/2018 - 11:47

Giới thiệu phim tháng 4.2018 trên THP

 

Thứ bảy, 10/03/2018 - 08:37

Giới thiệu phim tháng 3 kênh THP+

 

Thứ hai, 05/03/2018 - 17:00

Giới thiệu phim tháng (03/2018)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh