GIỚI THIỆU PHIM MỚI

Thứ sáu, 12/06/2020 - 10:40

95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)

95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2020)

Thứ năm, 11/06/2020 - 15:48

Giới thiệu phim tuần 2 tháng 6/2020

Giới thiệu phim tuần 2 tháng 6/2020

Thứ hai, 08/06/2020 - 11:41

Giới thiệu chương trình đặc sắc THP (Từ ngày 7 – 13/6)

Giới thiệu chương trình đặc sắc THP (Từ ngày 7 – 13/6)

Thứ ba, 02/06/2020 - 16:47

Giới thiệu phim mới “Ra giêng anh cưới em”

Giới thiệu phim mới “Ra giêng anh cưới em”

Thứ ba, 02/06/2020 - 11:17

Giới thiệu phim đặc sắc THP

Giới thiệu phim đặc sắc THP

Thứ ba, 02/06/2020 - 11:07

Giới thiệu phim tuần 1 tháng 6

Giới thiệu phim tuần 1 tháng 6

Thứ hai, 01/06/2020 - 10:32

Giới thiệu chương trình đặc sắc trên THP từ 1-5/6/2020

Giới thiệu chương trình đặc sắc trên THP từ 1-5/6/2020

Thứ tư, 27/05/2020 - 10:21

Giới thiệu phim mới: “Bông hoa của anh”

Giới thiệu phim mới: “Bông hoa của anh”

Thứ ba, 26/05/2020 - 17:07

Giới thiệu phim tuần 4 tháng 5/2020

Giới thiệu phim tuần 4 tháng 5/2020

Thứ sáu, 22/05/2020 - 16:05

Giới thiệu phim “Sếp ơi, anh yêu em”

Giới thiệu phim “Sếp ơi, anh yêu em”

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh