GIỚI THIỆU PHIM MỚI

Thứ năm, 06/12/2018 - 09:50

Giới thiệu phim mới trên THP+

Giới thiệu phim mới trên THP+

Thứ hai, 03/12/2018 - 08:30

Giới thiệu phim kênh THP+ (03/12/2018)

 

Thứ bảy, 01/12/2018 - 16:34

Giới thiệu phim mới

Thiên nhược hữu tình

Thứ bảy, 01/12/2018 - 11:46

Giới thiệu phim mới trên THP+ (01/12/2018)

Giới thiệu phim mới trên THP+ (01/12/2018)

Thứ bảy, 01/12/2018 - 09:43

Giới thiệu phim mới Tháng 12

Giới thiệu phim mới Tháng 12

Thứ sáu, 30/11/2018 - 10:12

Giới thiệu phim: Nhịp sinh tử

 

Thứ sáu, 30/11/2018 - 10:12

Giới thiệu phim: Khát vọng tuổi trẻ

 

Thứ sáu, 30/11/2018 - 10:11

Giới thiệu phim: Hot girl làm vợ

 

Thứ sáu, 30/11/2018 - 10:10

Giới thiệu phim Anh hùng bảng phong thần

 

Thứ hai, 19/11/2018 - 17:01

Giới thiệu phim trên THP+ (19/11/2018)

Giới thiệu phim trên THP+ (19/11/2018)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh