GIỚI THIỆU PHIM MỚI

Thứ bảy, 28/03/2020 - 11:04

Giới thiệu phim tuần 1.4.2020

Giới thiệu phim tuần 1.4.2020

Thứ sáu, 27/03/2020 - 10:31

Giới thiệu phim “Độc cô Hoàng hậu”

Giới thiệu phim “Độc cô Hoàng hậu”

Thứ sáu, 27/03/2020 - 10:31

Giới thiệu phim “Tây Thi tình sử”

Giới thiệu phim “Tây Thi tình sử”

Thứ ba, 24/03/2020 - 11:00

Giới thiệu chương trình “Kết nối Asean”

Giới thiệu chương trình “Kết nối Asean”

Thứ hai, 23/03/2020 - 10:08

Giới thiệu chương trình đặc sắc từ 22-28/3/2020

Giới thiệu chương trình đặc sắc từ 22-28/3/2020

Thứ bảy, 21/03/2020 - 17:46

Giới thiệu phim tuần 4 tháng 3/2020

Giới thiệu phim tuần 4 tháng 3/2020

Thứ năm, 19/03/2020 - 10:01

Giới thiệu chương trình đặc sắc từ 15-21/3/2020

Giới thiệu chương trình đặc sắc từ 15-21/3/2020

Thứ năm, 19/03/2020 - 10:00

Giới thiệu phim “Kẻ giấu mặt”

Giới thiệu phim “Kẻ giấu mặt”

Chủ nhật, 15/03/2020 - 08:35

Giới thiệu phim tuần 3 tháng 3/2020

Giới thiệu phim tuần 3 tháng 3/2020

Thứ ba, 10/03/2020 - 15:08

Giới thiệu chương trình đặc sắc từ 9 – 15/3/2020

Giới thiệu chương trình đặc sắc từ 9 – 15/3/2020

Thứ ba, 10/03/2020 - 15:08

Giới thiệu phim tuần 2 tháng 3/2020

Giới thiệu phim tuần 2 tháng 3/2020

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh