GIỚI THIỆU PHIM MỚI

Thứ hai, 13/07/2020 - 10:16

Giới thiệu chương trình đặc sắc trên THP từ 12-18/7

Giới thiệu chương trình đặc sắc trên THP từ 12-18/7

Thứ ba, 07/07/2020 - 15:30

Giới thiệu phim trên THP từ 6-12/7

Giới thiệu phim trên THP từ 6-12/7

Thứ ba, 07/07/2020 - 15:29

Giới thiệu phim “Đội đặc nhiệm”

Giới thiệu phim “Đội đặc nhiệm”

Thứ sáu, 03/07/2020 - 18:00

Giới thiệu phim “Mặt nạ quân chủ”

Giới thiệu phim “Mặt nạ quân chủ”

Thứ sáu, 03/07/2020 - 09:29

Giới thiệu phim trên THP từ 1-15/7/2020

Giới thiệu phim trên THP từ 1-15/7/2020

Thứ năm, 02/07/2020 - 10:51

Giới thiệu phim mới “Tạm biệt quá khứ”

Giới thiệu phim mới “Tạm biệt quá khứ”

Thứ năm, 02/07/2020 - 10:50

Giới thiệu phim mới “Nhất Chi Mai”

Giới thiệu phim mới “Nhất Chi Mai”

Thứ ba, 30/06/2020 - 15:58

Giới thiệu phim tuần 1 tháng 7

Giới thiệu phim tuần 1 tháng 7

Thứ hai, 29/06/2020 - 10:15

Giới thiệu chương trình đặc sắc trên THP từ 28/6-4/7

Giới thiệu chương trình đặc sắc trên THP từ 28/6-4/7

Thứ năm, 25/06/2020 - 16:01

Giới thiệu phim “Con gái chồng tôi”

Giới thiệu phim “Con gái chồng tôi”

Thứ năm, 18/06/2020 - 10:54

Giới thiệu chương trình đặc sắc trên THP

Giới thiệu chương trình đặc sắc trên THP

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh