GIỚI THIỆU PHIM MỚI

Thứ năm, 23/01/2020 - 11:33

Giới thiệu phim Tết: “Tết vui phết - Mr Lù 3”

“Tết vui phết - Mr Lù 3”

Thứ năm, 23/01/2020 - 11:33

Giới thiệu phim Tết: “Siêu nhân hậu đậu”

“Siêu nhân hậu đậu”

Thứ năm, 23/01/2020 - 11:32

Giới thiệu phim Tết: “ I am Râu quặp”

“ I am Râu quặp”

Thứ năm, 23/01/2020 - 11:32

Giới thiệu phim Tết: “Duyên Hẹn”

“Duyên Hẹn”

Thứ năm, 23/01/2020 - 11:31

Giới thiệu phim Tết : “Đại gia chân đất”

“Đại gia chân đất”

Thứ hai, 20/01/2020 - 11:54

Giới thiệu phim mới “Biển đời giông tố”

Giới thiệu phim mới “Biển đời giông tố”

Thứ ba, 14/01/2020 - 16:40

Giới thiệu phim tuần 3 tháng 1/2020

 

Thứ năm, 09/01/2020 - 15:20

Giới thiệu phim tuần 2 tháng 1/2020

Giới thiệu phim tuần 2 tháng 1/2020

Thứ hai, 06/01/2020 - 09:42

Giới thiệu chương trình mới từ ngày 6 đến 12/1/2020

Giới thiệu chương trình mới từ ngày 6 đến 12/1/2020

Thứ ba, 31/12/2019 - 11:10

Giới thiệu phim tuần 1 tháng 1/2020

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh