PHIM TÀI LIỆU

Thứ ba, 29/08/2017 - 11:21

Phim tài liệu (28/8/2017): Khi kinh doanh là phục vụ

Khi kinh doanh là phục vụ

Thứ sáu, 28/07/2017 - 14:51

Phim tài liệu: Nước mắt nở những bông hồng (27/7/2017)

Phim tài liệu: Nước mắt nở những bông hồng

Thứ sáu, 19/05/2017 - 11:02

Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – Ước vọng hòa bình

Hồ Chí Minh – Ước vọng hòa bình

Thứ năm, 18/05/2017 - 10:15

Phim tài liệu: Hồ Chí Minh – Quá khứ, hiện tại và tương lai

Hồ Chí Minh – Quá khứ, hiện tại và tương lai

Thứ tư, 17/05/2017 - 10:43

Phim tài liệu: Hà Nội – Hồ Chí Minh

Hà Nội – Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 13/05/2017 - 19:49

Phim tài liệu: Hải Phòng làm theo lời Bác

Hải Phòng làm theo lời Bác

Thứ sáu, 12/05/2017 - 21:09

Phim tài liệu: Bác Hồ với Hải Phòng

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh