PHIM TÀI LIỆU

Thứ tư, 17/05/2017 - 10:43

Phim tài liệu: Hà Nội – Hồ Chí Minh

Hà Nội – Hồ Chí Minh

Thứ bảy, 13/05/2017 - 19:49

Phim tài liệu: Hải Phòng làm theo lời Bác

Hải Phòng làm theo lời Bác

Thứ sáu, 12/05/2017 - 21:09

Phim tài liệu: Bác Hồ với Hải Phòng

 

Thứ tư, 07/12/2016 - 18:43

Phim tài liệu: Ánh sáng giữa tầng không

Phim tài liệu: Ánh sáng giữa tầng không

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh