PHIM TÀI LIỆU

Thứ sáu, 15/11/2019 - 08:55

Phim tài liệu (14/11/2019)

Trường Đại học Hải Phòng - 60 năm một chặng đường

Thứ ba, 15/10/2019 - 10:46

Phim tài liệu: Hoa trên sóng

 

Thứ sáu, 27/09/2019 - 22:45

Phim tài liệu: Vượt dốc (Ngày 12/8/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh