PHIM TÀI LIỆU

Thứ tư, 17/06/2020 - 09:38

Phim tài liệu: Nơi công đoàn là điểm tựa

Phim tài liệu: Nơi công đoàn là điểm tựa

Thứ năm, 28/05/2020 - 16:55

Phim tài liệu: Lê Chân học Bác

Lê Chân học Bác

Thứ tư, 27/05/2020 - 21:14

Phim tài liệu: Hồ Chí Minh ước vọng hòa bình

Hồ Chí Minh ước vọng hòa bình

Thứ ba, 19/05/2020 - 20:15

Chuyển động THP

Chuyển động THP

Thứ tư, 13/05/2020 - 20:15

Phim tài liệu: Ngày lịch sử

Phim tài liệu: Ngày lịch sử

Thứ sáu, 15/11/2019 - 08:55

Phim tài liệu: Trường Đại học Hải Phòng - 60 năm một chặng đường

Phim tài liệu: Trường Đại học Hải Phòng - 60 năm một chặng đường

Thứ ba, 15/10/2019 - 10:46

Phim tài liệu: Hoa trên sóng

 

Thứ sáu, 27/09/2019 - 22:45

Phim tài liệu: Vượt dốc (Ngày 12/8/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh