PHÓNG SỰ

Thứ sáu, 27/01/2017 - 11:39

Phóng sự: Hải Phòng Chào Xuân Đinh Dậu 2017

Tết 2017

Thứ sáu, 27/01/2017 - 08:05

Phóng sự: Xuân về trên những cánh đồng lớn

Tết 2017

Thứ ba, 13/12/2016 - 10:00

Phóng sự: Dự án hợp phần chất thải rắn

Dự án hợp phần chất thải rắn -Ý nghĩa lớn lao cho sự phát triển bền vững

Thứ tư, 07/12/2016 - 18:45

Phóng sự: Người vẽ hình Tổ quốc bằng trái tim

Phóng sự: Người vẽ hình Tổ quốc bằng trái tim

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh