PHÓNG SỰ

Thứ tư, 01/07/2020 - 11:01

Phóng sự tài liệu: Dấu ấn một chặng đường

Dấu ấn một chặng đường

Chủ nhật, 24/05/2020 - 20:15

Phóng sự: Hải Phòng cất cánh từ những công trình mới

Hải Phòng cất cánh từ những công trình mới

Thứ sáu, 22/05/2020 - 20:15

Phóng sự: Hải Phòng làm theo lời Bác

Phóng sự: Hải Phòng làm theo lời Bác

Thứ tư, 26/02/2020 - 09:18

Phóng sự: 65 năm ngành Y tế Hải Phòng – Vì niềm tin của nhân dân

Phóng sự: 65 năm ngành Y tế Hải Phòng – Vì niềm tin của nhân dân

Chủ nhật, 19/01/2020 - 12:02

Phóng sự: Ngành Công thương đưa hàng Việt về nông thôn

Phóng sự: Ngành Công thương đưa hàng Việt về nông thôn

Thứ hai, 30/12/2019 - 11:20

Phóng sự: Công ty cổ phần DAP-VINACHEM chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Công ty cổ phần DAP-VINACHEM chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Thứ hai, 30/12/2019 - 11:19

Phóng sự: Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở ở công ty cổ phần DAP-VINACHEM

Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở ở công ty cổ phần DAP-VINACHEM

Thứ sáu, 27/12/2019 - 18:42

Phóng sự: Luật cạnh tranh và những vấn đề cần quan tâm

Luật cạnh tranh và những vấn đề cần quan tâm

Thứ sáu, 08/11/2019 - 10:08

Phóng sự: Thép Việt – Úc – 25 năm một chặng đường

Thép Việt – Úc – 25 năm một chặng đường

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh