HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH

Thứ ba, 26/09/2017 - 09:59

Hộp thư truyền hình (25/09/2017)

Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Phú Bao ở xã Thái Sơn, huyện An Lão về việc đổi đất xây dựng nhà văn hóa

Thứ sáu, 22/09/2017 - 10:35

Tiêu chí pháp luật (21/9/2017)

Xung quanh công tác quản lí việc cung cấp điện của các đơn vị mua bán điện

Thứ tư, 20/09/2017 - 10:26

Cuộc sống và pháp luật (19/9/2017)

Những vấn đề đặt ra trong việc hỗ trợ ngư dân theo Nghị định 67 của Chính phủ

Thứ ba, 19/09/2017 - 10:47

Hộp thư truyền hình (18/09/2017)

Xung quanh kiến nghị về chính sách cho người có công

Thứ hai, 18/09/2017 - 11:37

Bàn tròn pháp luật (17/09/2017)

Xung quanh Bộ Luật Dân sự sửa đổi

Thứ sáu, 15/09/2017 - 09:14

Tiêu chí pháp luật (14/9/2017)

Chuyện được, mất từ những mỏ khai thác đá

Thứ tư, 13/09/2017 - 11:18

Cuộc sống và pháp luật (12/9/2017)

Doanh nghiệp Hải Phòng với việc thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thứ ba, 12/09/2017 - 10:31

Hộp thư truyền hình (11/9/2017)

Kiến nghị của người dân tổ dân phố số 12, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh về tình trạng thiếu điện sinh hoạt

Thứ sáu, 08/09/2017 - 10:01

Tiêu chí pháp luật (07/9/2017)

Những vướng mắc trong thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công

Thứ tư, 06/09/2017 - 11:30

Cuộc sống và pháp luật (05/9/2017)

Hơn 10 năm thực hiện Luật trợ giúp pháp lý trên địa bàn thành phố

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh