HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH

Thứ bảy, 06/06/2020 - 12:00

An ninh Hải Phòng: Chiến công xuất sắc trong những ngày tháng 5 lịch sử.

An ninh Hải Phòng: Chiến công xuất sắc trong những ngày tháng 5 lịch sử

Thứ năm, 04/06/2020 - 10:40

Cải cách hành chính: Quận Đồ Sơn - Hiệu quả từ việc thực hiện tinh gọn bộ máy nhà nước

Quận Đồ Sơn - Hiệu quả từ việc thực hiện tinh gọn bộ máy nhà nước

Thứ tư, 03/06/2020 - 10:55

Cuộc sống & Pháp luật: Huyện Vĩnh Bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2020-2021

Huyện Vĩnh Bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2020-2021

Thứ ba, 02/06/2020 - 11:08

Hộp thư truyền hình: Giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Tiến xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng

Hộp thư truyền hình: Giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Xuân Tiến xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng

Thứ hai, 01/06/2020 - 17:03

Bàn tròn pháp luật: Kết quả thực hiện khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế

Kết quả thực hiện khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế

Thứ năm, 28/05/2020 - 16:53

Cải cách hành chính: Hiệu quả sau sáp nhập trung tâm y tế quận, huyện

Hiệu quả sau sáp nhập trung tâm y tế quận, huyện

Thứ tư, 27/05/2020 - 22:03

Đại biểu nhân dân với cử tri: Hải Phòng với những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân

Hải Phòng với những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân

Thứ tư, 27/05/2020 - 21:12

Cuộc sống và Pháp luật: Thực hiện thông tư 06/2019 về xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

Thực hiện thông tư 06/2019 về xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học.

Thứ ba, 26/05/2020 - 22:00

Hộp thư truyền hình: Giải quyết đơn kiến nghị của ông Trịnh Khắc Khớ, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộp thư truyền hình: Giải quyết đơn kiến nghị của ông Trịnh Khắc Khớ, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ ba, 26/05/2020 - 13:51

Dân hỏi Giám đốc Sở trả lời: Những vấn đề quan tâm trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Dân hỏi Giám đốc Sở trả lời: Những vấn đề quan tâm trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh