HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH

Thứ tư, 17/06/2020 - 11:29

Cuộc sống và pháp luật: Thực hiện Luật trẻ em 2016

Cuộc sống và pháp luật: Thực hiện Luật trẻ em 2016

Thứ bảy, 13/06/2020 - 14:06

An ninh Hải Phòng: Công an Hải Phòng vững vàng trên mặt trận chính trị tư tưởng

Công an Hải Phòng vững vàng trên mặt trận chính trị tư tưởng

Thứ sáu, 12/06/2020 - 18:00

Hải Phòng 10 năm cải cách hành chính: Hải Phòng từng bước cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn hiệu quả

Hải Phòng từng bước cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tinh gọn hiệu quả

Thứ sáu, 12/06/2020 - 15:08

An toàn cháy nổ: Quận Đồ Sơn đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng.

Quận Đồ Sơn đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng.

Thứ năm, 11/06/2020 - 11:13

Cải cách hành chính: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại các bệnh viện ở Hải Phòng

Cải cách hành chính: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tại các bệnh viện ở Hải Phòng

Thứ tư, 10/06/2020 - 11:46

Đại biểu nhân dân với cử tri: Thêm một nghị quyết vì dân

Thêm một nghị quyết vì dân

Thứ tư, 10/06/2020 - 11:46

Cuộc sống và pháp luật: Quận Lê Chân hướng tới đô thị kiểu mẫu, an ninh, an toàn

Quận Lê Chân hướng tới đô thị kiểu mẫu, an ninh, an toàn

Thứ ba, 09/06/2020 - 21:16

Hộp thư truyền hình: Cần tới một cơ quan phán xét đúng – sai trong vụ tranh chấp đất đai tại phường Nam Sơn, quận Kiến An

Hộp thư truyền hình: Cần tới một cơ quan phán xét đúng – sai trong vụ tranh chấp đất đai tại phường Nam Sơn, quận Kiến An

Thứ hai, 08/06/2020 - 22:00

Dân hỏi Giám đốc Sở trả lời: Tư vấn tuyển sinh Đại học

Dân hỏi Giám đốc Sở trả lời: Tư vấn tuyển sinh Đại học

Thứ bảy, 06/06/2020 - 12:00

An ninh Hải Phòng: Chiến công xuất sắc trong những ngày tháng 5 lịch sử.

An ninh Hải Phòng: Chiến công xuất sắc trong những ngày tháng 5 lịch sử

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh