HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH

Thứ năm, 29/12/2016 - 07:30

Pháp luật và cuộc sống (28/12/2016)

Sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng

Thứ ba, 27/12/2016 - 07:30

Hộp thư truyền hình (26/12/2016)

Việc chậm thực hiện quyết định thi hành án của Công ty cổ phần Bắc Mật, huyện Thủy Nguyên

Thứ sáu, 23/12/2016 - 07:30

Tiêu chí pháp luật (22/12/2016)

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật với việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

Thứ năm, 22/12/2016 - 07:30

Pháp luật và cuộc sống (21/12/2016)

Công tác ATVS lao động theo luật định trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thứ ba, 20/12/2016 - 07:31

Hộp thư truyền hình 19/12/2016

Sai phạm trong quản lý đất đai tại xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng

Thứ sáu, 16/12/2016 - 07:33

Tiêu chí pháp luật (15/12/2016)

Hoạt động trợ giúp pháp lý cho người lao động nữ tại huyện Thủy Nguyên

Thứ năm, 15/12/2016 - 10:27

Pháp luật và cuộc sống (14/12/2016)

Huyện An Dương sau 15 năm chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn

Thứ ba, 13/12/2016 - 10:24

Hộp thư truyền hình (12/12/2016)

Giải quyết dứt điểm vi phạm trong quản lý kinh doanh điện tại xã An Hòa, huyện An Dương

Thứ sáu, 09/12/2016 - 08:23

Tiêu chí pháp luật 8/12/2016

Bài học về công khai minh bạch trong quản lý

Thứ ba, 06/12/2016 - 08:40

Hộp thư truyền hình (5/12)

Hộp thư truyền hình (5/12)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh