HỘP THƯ TRUYỀN HÌNH

Thứ tư, 01/04/2020 - 10:34

Cuộc sống và Pháp luật: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Cuộc sống và Pháp luật: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Thứ ba, 31/03/2020 - 10:14

Hộp thư truyền hình: Làm rõ đơn kêu cứu của bà Phạm Thị Kim Thanh phường Đông Khê, quận Ngô Quyền về việc bị đe dọa, hủy hoại tài sản

Hộp thư truyền hình: Làm rõ đơn kêu cứu của bà Phạm Thị Kim Thanh phường Đông Khê, quận Ngô Quyền về việc bị đe dọa, hủy hoại tài sản

Thứ ba, 31/03/2020 - 10:13

Dân hỏi Giám đốc Sở trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Dân hỏi Giám đốc Sở trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Thứ sáu, 27/03/2020 - 09:58

An toàn cháy nổ: Nguy cơ cháy nổ tại các nhà xưởng, kho bãi cho thuê

An toàn cháy nổ: Nguy cơ cháy nổ tại các nhà xưởng, kho bãi cho thuê

Thứ năm, 26/03/2020 - 11:00

Cải cách hành chính: Cải cách hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo

Cải cách hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo

Thứ tư, 25/03/2020 - 16:36

Dân hỏi Giám đốc Sở trả lời (23/2/2020)

Dân hỏi Giám đốc Sở trả lời (23/2/2020)

Thứ tư, 25/03/2020 - 10:38

Dân hỏi Giám đốc Sở trả lời: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Dân hỏi Giám đốc Sở trả lời: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thứ ba, 24/03/2020 - 10:41

Hộp thư truyền hình: Giải quyết kiến nghị của người dân phường Cầu Đất về việc xây dựng lấn chiếm khoảng không

Giải quyết kiến nghị của người dân phường Cầu Đất về việc xây dựng lấn chiếm khoảng không

Thứ sáu, 20/03/2020 - 12:03

An toàn cháy nổ: Công an quận Đồ Sơn kiểm tra công tác PCCC tại các điểm kinh doanh xăng dầu

Công an quận Đồ Sơn kiểm tra công tác PCCC tại các điểm kinh doanh xăng dầu

Thứ năm, 19/03/2020 - 09:59

Cải cách hành chính: Cải cách thủ tục hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Cải cách hành chính: Cải cách thủ tục hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Thứ tư, 18/03/2020 - 11:54

Đại biểu nhân dân với cử tri: Quận Dương Kinh tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Quận Dương Kinh tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh