VĂN NGHỆ

Thứ năm, 02/04/2020 - 10:30

Chìa khóa vạn năng (Số 5 – 2/4/2020)

Chìa khóa vạn năng (Số 5 – 2/4/2020)

Thứ tư, 01/04/2020 - 16:00

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 ( PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM - BÀI 22)

Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)

Thứ tư, 01/04/2020 - 15:15

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 (UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 (UNIT 7: ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

Thứ tư, 01/04/2020 - 14:30

Ôn tập kiến thức: Môn Toán lớp 12 (01/4/2020) Chuyên đề : Ôn tập một số phương pháp tìm nguyên hàm

Ôn tập kiến thức: Môn Toán lớp 12 (01/4/2020) Chuyên đề : Ôn tập một số phương pháp tìm nguyên hàm

Thứ tư, 01/04/2020 - 08:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TOÁN LỚP 9 (GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TOÁN LỚP 9 (GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN)

Thứ ba, 31/03/2020 - 16:00

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 (BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 (BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ)

Thứ ba, 31/03/2020 - 08:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (UNIT 7: SAVING ENERGY)

Lesson 1: Listen and Read + Language Focus

Thứ hai, 30/03/2020 - 16:00

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM)

Thứ hai, 30/03/2020 - 15:15

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 12 (CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 12 (CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG)

Thứ hai, 30/03/2020 - 14:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 12 (PHẦN 6: TIẾN HÓA)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 12 (PHẦN 6: TIẾN HÓA)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh