VĂN NGHỆ

Thứ sáu, 12/06/2020 - 18:12

Lăng kính tuổi hoa (Số 15 - 12/6/2020)

Lăng kính tuổi hoa (Số 15 - 12/6/2020)

Thứ năm, 11/06/2020 - 16:16

Giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật “Cảm xúc tháng 6”

Giới thiệu chương trình giao lưu nghệ thuật “Cảm xúc tháng 6”

Thứ hai, 08/06/2020 - 18:00

Học vui vui học (Số 24 – 8/6/2020)

Học vui vui học (Số 24 – 8/6/2020)

Thứ sáu, 05/06/2020 - 18:15

Lăng kính tuổi hoa (Số 14 – 5/6/2020)

Lăng kính tuổi hoa (Số 14 – 5/6/2020)

Thứ tư, 03/06/2020 - 18:33

Cẩm nang nhi khoa (Số 14): Bệnh lý khi bơi

Bệnh lý khi bơi

Thứ hai, 01/06/2020 - 18:33

Học vui vui học (Số 23 – 1/6/2020)

Học vui vui học (Số 23 – 1/6/2020)

Chủ nhật, 31/05/2020 - 18:00

Hải Phòng văn hoá và sự kiện (số 22)

Hải Phòng văn hoá và sự kiện (số 22)

Thứ sáu, 29/05/2020 - 10:28

Lăng kính tuổi hoa (Số 13 – 29/05/2020)

Lăng kính tuổi hoa (Số 13 – 29/05/2020)

Thứ tư, 27/05/2020 - 15:15

Cẩm nang nhi khoa (Số 13 – 27/05/2020)

Cẩm nang nhi khoa (Số 13 – 27/05/2020)

Thứ hai, 25/05/2020 - 18:33

Học vui vui học (Số 22 – 25/05/2020)

Học vui vui học (Số 22 – 25/05/2020)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh