VĂN NGHỆ

Thứ hai, 22/06/2020 - 10:35

Học vui vui học (Số 26 – 22/6/2020)

Học vui vui học (Số 26 – 22/6/2020)

Chủ nhật, 21/06/2020 - 17:26

Hải Phòng văn hóa – sự kiện (Số 25)

Hải Phòng văn hóa – sự kiện (Số 25)

Thứ tư, 17/06/2020 - 18:30

Cẩm nang nhi khoa (Số 16 – 17/6/2020)

Cẩm nang nhi khoa (Số 16 – 17/6/2020)

Thứ tư, 17/06/2020 - 11:03

Ngày nữa để yêu thương (số 24)

Ngày nữa để yêu thương (số 24)

Thứ hai, 15/06/2020 - 18:39

Học vui vui học (Số 25 – 15/6/2020)

Học vui vui học (Số 25 – 15/6/2020)

Thứ hai, 15/06/2020 - 11:24

Điểm hẹn du lịch: Bay ra đảo Ngọc

Bay ra đảo Ngọc

Thứ hai, 15/06/2020 - 11:23

Văn nghệ Hải Phòng: Chương trình Tác phẩm mới (Phần 2)

Chương trình Tác phẩm mới (Phần 2)

Chủ nhật, 14/06/2020 - 18:12

Hải Phòng văn hóa và sự kiện (14/06/2020)

Hải Phòng văn hóa và sự kiện (14/06/2020)

Chủ nhật, 14/06/2020 - 12:43

Văn nghệ Hải Phòng: Tác phẩm mới (Phần 1)

Văn nghệ Hải Phòng: Tác phẩm mới (Phần 1)

Thứ sáu, 12/06/2020 - 18:12

Lăng kính tuổi hoa (Số 15 - 12/6/2020)

Lăng kính tuổi hoa (Số 15 - 12/6/2020)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh