VĂN NGHỆ

Thứ tư, 01/04/2020 - 08:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TOÁN LỚP 9 (GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TOÁN LỚP 9 (GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN)

Thứ ba, 31/03/2020 - 16:00

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 (BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 (BÀI 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ)

Thứ ba, 31/03/2020 - 08:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 (UNIT 7: SAVING ENERGY)

Lesson 1: Listen and Read + Language Focus

Thứ hai, 30/03/2020 - 16:00

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM)

Thứ hai, 30/03/2020 - 15:15

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 12 (CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN VẬT LÝ LỚP 12 (CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG)

Thứ hai, 30/03/2020 - 14:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 12 (PHẦN 6: TIẾN HÓA)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN SINH HỌC LỚP 12 (PHẦN 6: TIẾN HÓA)

Thứ hai, 30/03/2020 - 08:30

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 (TIẾT 110: VĂN BẢN MÙA XUÂN NHO NHỎ)

TIẾT 110: VĂN BẢN MÙA XUÂN NHO NHỎ

Thứ bảy, 28/03/2020 - 16:00

Ôn tập kiến thức môn Ngữ Văn lớp 12 (28/3/2020) Chủ đề: Rèn luyện kĩ năng làm văn kiểu bài so sánh văn học

Chủ đề: Rèn luyện kĩ năng làm văn kiểu bài so sánh văn học

Thứ bảy, 28/03/2020 - 08:30

Ôn tập kiến thức môn Toán lớp 9 (28/3/2020) Chuyên đề: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Chuyên đề: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh