VĂN HÓA XÃ HỘI

Thứ sáu, 26/06/2020 - 22:06

Giáo dục và Đào tạo: Hải Phòng gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020.

Hải Phòng gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020.

Thứ sáu, 26/06/2020 - 10:26

Y tế và sức khỏe: Rối loạn chuyển hóa và những hệ lụy.

Rối loạn chuyển hóa và những hệ lụy.

Thứ tư, 24/06/2020 - 10:30

Chương trình “Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2020” (Số 3)

Chương trình “Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2020” (Số 3)

Thứ ba, 23/06/2020 - 11:51

Đại đoàn kết toàn dân: Bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng

Bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng

Thứ ba, 23/06/2020 - 11:46

An sinh xã hội: Điểm tựa của thành công

Điểm tựa của thành công

Thứ ba, 23/06/2020 - 11:45

An ninh biển đảo: Kho 703 Hải quân với công tác đảm bảo vũ khí trang bị

Kho 703 Hải quân với công tác đảm bảo vũ khí trang bị

Thứ ba, 23/06/2020 - 09:34

Giới thiệu chương trình phát thanh trực tiếp “Một giờ với Hải Phòng”

Giới thiệu chương trình phát thanh trực tiếp “Một giờ với Hải Phòng”

Thứ hai, 22/06/2020 - 10:36

Khoa học và công nghệ: Ứng dụng công nghệ DDS trong trị liệu

Ứng dụng công nghệ DDS trong trị liệu

Thứ hai, 22/06/2020 - 10:36

Quốc phòng địa phương: Trung đoàn 50 tăng cường huấn luyện, gắn với thực tế.

Trung đoàn 50 tăng cường huấn luyện, gắn với thực tế.

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh