KINH TẾ và PHÁT TRIỂN

Thứ bảy, 18/11/2017 - 08:38

Lập lại trật tự xây dựng (17/11/2017)

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố

Thứ sáu, 17/11/2017 - 10:34

Kinh tế Hải Phòng - Hội nhập và phát triển (16/11/2017)

Hội nhập và phát triển: Nghị quyết 12 Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII ‘’Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Thứ tư, 15/11/2017 - 09:16

Chương trình: Lập lại trật tự xây dựng

Phát sóng định kỳ 22h00 Thứ 6 tuần 3 hàng tháng Bắt đầu từ 17/11/2017

Thứ hai, 13/11/2017 - 16:06

Thức uống cho người Việt (số 10)

Thức uống cho người Việt (số 10)

Thứ bảy, 11/11/2017 - 16:19

Khai mạc Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC

Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên sáng nay dự Hội nghị Cấp cao APEC, sự kiện quan trọng nhất trong tuần lễ cấp cao APEC tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Thứ sáu, 10/11/2017 - 09:47

Kinh tế Hải Phòng - Hội nhập và phát triển (09/11/2016)

Nghị quyết 11 – Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII – Kim chỉ nam cho hội nhập kinh tế quốc tế

Thứ ba, 07/11/2017 - 09:43

Thị trường nhà đất (số 9)

Thị trường nhà đất (số 9)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh