KOREAN

Chủ nhật, 10/06/2018 - 10:48

제23호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (Số 23)

Chủ nhật, 03/06/2018 - 11:16

제22호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (Số 22)

Chủ nhật, 27/05/2018 - 11:01

제 21 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn số 21

Chủ nhật, 20/05/2018 - 10:55

제 20 호 한국어 잡지 (20/5/2018)

Tạp chí tiếng Hàn số 20

Chủ nhật, 13/05/2018 - 10:23

제19호 한국어 잡지 (13/5/2018)

Tạp chí tiếng Hàn số 19

Chủ nhật, 06/05/2018 - 11:15

제 18 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn số 18

Chủ nhật, 29/04/2018 - 10:18

제17호 한국어 잡지 (28/4/2018)

Tạp chí tiếng Hàn số 17

Chủ nhật, 22/04/2018 - 09:43

제16호 한국어 잡지 (22/4/2018)

Tạp chí tiếng Hàn số 16

Chủ nhật, 15/04/2018 - 11:03

Tạp chí tiếng Hàn số 15

제 15 호 한국어 잡지

Thứ hai, 09/04/2018 - 11:24

제14호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn số 14

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh