KOREAN

Chủ nhật, 01/04/2018 - 10:56

Tạp chí tiếng Hàn số 13

제 13 호 한국어 잡지

Chủ nhật, 18/03/2018 - 11:13

제 11 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn số 11

Chủ nhật, 11/03/2018 - 18:39

제 10 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn (Số 10)

Chủ nhật, 25/02/2018 - 10:37

제 8 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn (Số 8)

Thứ hai, 19/02/2018 - 10:15

제 7 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn số 7

Chủ nhật, 11/02/2018 - 11:02

Tạp chí tiếng Hàn Số 6

 

Thứ năm, 01/02/2018 - 13:46

Tạp chí tiếng Hàn số 05

 

Chủ nhật, 28/01/2018 - 10:23

Tạp chí tiếng Hàn (27/01/2018)

 

Thứ năm, 18/01/2018 - 13:31

Tạp chí tiếng Hàn số 03

 

Thứ năm, 11/01/2018 - 16:55

Tạp chí tiếng Hàn số 02

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh