KOREAN

Thứ hai, 19/02/2018 - 10:15

제 7 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn số 7

Chủ nhật, 11/02/2018 - 11:02

Tạp chí tiếng Hàn Số 6

 

Thứ năm, 01/02/2018 - 13:46

Tạp chí tiếng Hàn số 05

 

Chủ nhật, 28/01/2018 - 10:23

Tạp chí tiếng Hàn (27/01/2018)

 

Thứ năm, 18/01/2018 - 13:31

Tạp chí tiếng Hàn số 03

 

Thứ năm, 11/01/2018 - 16:55

Tạp chí tiếng Hàn số 02

 

Thứ ba, 09/01/2018 - 16:08

Tạp chí tiếng Hàn số 01

Tạp chí tiếng Hàn số 01

Chủ nhật, 31/12/2017 - 11:54

News in Korean (31/12/2017)

News in Korean (31/12/2017)

Thứ sáu, 29/12/2017 - 18:51

News in Korean (29/12/2017)

 

Thứ tư, 27/12/2017 - 18:31

News in Korean (27/12/2017)

News in Korean (27/12/2017)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh