KOREAN

Chủ nhật, 13/05/2018 - 10:23

제19호 한국어 잡지 (13/5/2018)

Tạp chí tiếng Hàn số 19

Chủ nhật, 06/05/2018 - 11:15

제 18 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn số 18

Chủ nhật, 29/04/2018 - 10:18

제17호 한국어 잡지 (28/4/2018)

Tạp chí tiếng Hàn số 17

Chủ nhật, 22/04/2018 - 09:43

제16호 한국어 잡지 (22/4/2018)

Tạp chí tiếng Hàn số 16

Chủ nhật, 15/04/2018 - 11:03

Tạp chí tiếng Hàn số 15

제 15 호 한국어 잡지

Thứ hai, 09/04/2018 - 11:24

제14호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn số 14

Chủ nhật, 01/04/2018 - 10:56

Tạp chí tiếng Hàn số 13

제 13 호 한국어 잡지

Chủ nhật, 18/03/2018 - 11:13

제 11 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn số 11

Chủ nhật, 11/03/2018 - 18:39

제 10 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn (Số 10)

Chủ nhật, 25/02/2018 - 10:37

제 8 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn (Số 8)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh