KOREAN

Chủ nhật, 20/10/2019 - 08:33

Live in Haiphong (Số 7 – 21/10/2019)

 

Thứ bảy, 12/10/2019 - 10:15

Live in Haiphong (Số 6 – 12/10/2019)

 

Chủ nhật, 06/10/2019 - 11:11

Live in Haiphong (Số 5 – 7/10/2019)

 

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh