KOREAN

Chủ nhật, 10/02/2019 - 11:54

제 06 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn (Số 6)

Thứ hai, 04/02/2019 - 12:07

제05 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Nhật (Số 5)

Chủ nhật, 27/01/2019 - 11:15

제04 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc(Số 4 – 12/01/2019)

Chủ nhật, 13/01/2019 - 10:57

제02 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc(Số 2 – 12/01/2019)

Chủ nhật, 06/01/2019 - 11:43

제01 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (Số 01-2019)

Chủ nhật, 30/12/2018 - 17:09

제52 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (Số 52)

Chủ nhật, 23/12/2018 - 10:06

제51 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (Số 51)

Chủ nhật, 16/12/2018 - 10:13

제50 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (Số 50)

Chủ nhật, 02/12/2018 - 10:41

제48 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (Số 48)

Chủ nhật, 25/11/2018 - 10:45

제47 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (Số 47)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh