KOREAN

Chủ nhật, 28/04/2019 - 11:00

Live in Hai Phong (27/4/2019)

 

Chủ nhật, 21/04/2019 - 10:32

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (Live in Haiphong)

 

Chủ nhật, 14/04/2019 - 11:02

Live in Hai Phong (13/4/2019)

 

Chủ nhật, 07/04/2019 - 10:53

Live in Hai Phong (06/7/2019)

 

Chủ nhật, 31/03/2019 - 11:02

제 65 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (30/3/2019)

Chủ nhật, 24/03/2019 - 11:15

제 64 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc số 64 (23/03/2019)

Chủ nhật, 17/03/2019 - 09:44

제 63 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc số 63 (16/3/2019)

Chủ nhật, 10/03/2019 - 10:42

제 62 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (9/3/2019)

Chủ nhật, 03/03/2019 - 21:11

제 61 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn (Số 61)

Chủ nhật, 24/02/2019 - 08:54

제 08 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn (Số 8)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh