KOREAN

Chủ nhật, 16/06/2019 - 09:57

Live in Hai Phong (15/6/2019)

 

Chủ nhật, 09/06/2019 - 10:21

Live in HaiPhong (08/6/2019)

 

Chủ nhật, 02/06/2019 - 16:32

Live in Haiphong (01/6/2019)

Live in Haiphong (01/6/2019)

Chủ nhật, 26/05/2019 - 11:11

Live in Hai Phong (25/05/2019)

 

Chủ nhật, 19/05/2019 - 12:15

Live in Hai Phong (18/5/2019)

 

Chủ nhật, 28/04/2019 - 11:00

Live in Hai Phong (27/4/2019)

 

Chủ nhật, 21/04/2019 - 10:32

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (Live in Haiphong)

 

Chủ nhật, 14/04/2019 - 11:02

Live in Hai Phong (13/4/2019)

 

Chủ nhật, 07/04/2019 - 10:53

Live in Hai Phong (06/7/2019)

 

Chủ nhật, 31/03/2019 - 11:02

제 65 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc (30/3/2019)

Chủ nhật, 24/03/2019 - 11:15

제 64 호 한국어 잡지

Tạp chí tiếng Hàn Quốc số 64 (23/03/2019)

Lịch phát sóng truyền hình
Lịch phát sóng phát thanh